گزارش نظر

سلام
همش صفر نشون میده کار نمیکنه.
------------------------------------
سلام
دوست عزیز لطفاً به توضیحات مندرج در صفحه توجه کنید و تا بارگزاری کامل صفحه صبر کنید.

"بعد از فشردن دکمه محاسبه ، جهت آغاز فرایند محاسبه چند لحظه صبر نمایید و از فشردن مجدد دکمه محاسبه خودداری نمایید.

لطفاً قبل از انجام عملیات محاسبه از بارگزاری کامل صفحه اطمینان حاصل نمایید.

در صورت عدم بارگزاری کامل صفحه عملیات محاسبه بدرستی انجام نخواهد شد."