فنی مهندسی پاد

فنی مهندسی پاد

نشانی وبگاه: https://paad.ir/forum

اتما

منتشرشده در فرم ها و محاسبه گرها
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:27

شرایط خرید اقساطی اتما ویژه فرهنگیان

 • بدون پیش پرداخت
 • اقساط 6 ، 12 ، 18 ، 24 ماه
 • سود ماهیانه 1/5 درصد

سقف خرید :

 • بدون ضامن 7 میلیون تومان
 • با ضامن 20 میلیون تومان

مدارک مورد نیاز تا سقف 7 میلیون تومان :

 •  آخرین فیش حقوقی
 • حکم کارگزینی سال جاری
 • تصویر کارت ملی
 • تراکنش 1100 ریالی از کارت حقوقی
 • تصویر کارت بانکی حقوقی
 • ارسال وکالتنامه

 مدارک مورد نیاز تا سقف 20 میلیون تومان :

 •  آخرین فیش حقوقی (ضامن و خریدار)
 • حکم کارگزینی سال جاری (ضامن و خریدار)
 • تصویر کارت ملی (ضامن و خریدار)
 • تراکنش 1100 ریالی از کارت حقوقی (ضامن و خریدار)
 • تصویر کارت بانکی حقوقی (ضامن و خریدار)
 • ارسال وکالتنامه (ضامن و خریدار)

تبصره 1 :

تراکنش 1100 ریالی جهت تایید عدم انسداد حساب حقوقی است.این تراکنش برای مشتریان حضوری به وسیله دستگاه کارت خوان و مشتریان غیر حضوری به وسیله واریز به شماره کارت انجام می گردد.

تبصره 2 :

گواهی تایید امضاء (وکالتنامه) از دفاتر رسمی برای مشتریان غیر حضوری الزامی است.

فرایند خرید :

1) درخواست کالا : متقاضیان محترم از طریق فرم درخواست کالا ، کالای مورد نیاز خود را ثبت نموده و کد رهگیری دریافت می نمایند. ثبت کالا هیچ گونه تعهد خریدی ایجاد نمی نماید و در واقع جهت اطلاع متقاضیان محترم از موجود بودن کالا و بهای روز آن است.چنانچه کالای مورد نظر قابل تامین باشد اطلاع رسانی انجام خواهد شد.اعتبار هر کد رهگیری 15 روز است و چنانچه در این بازه زمانی کالای مورد نظر قابل تامین نباشد کد رهگیری منقضی می گردد.

2) ثبت درخواست : متقاضیان محترم پس از انجام مرحله اول (تکمیل فرم درخواست کالا) و اطلاع از موجود بودن و بهای روز کالا ، جهت انجام فرایند خرید فرم ثبت درخواست را تکمیل نموده و مدارک مورد نیاز را بارگزاری نموده و پس از اخذ استعلام های مربوطه ، تایید نهایی و تماس کارشناسان فروش مدارک درخواستی را به نشانی سنندج ، بلوار کردستان ، پایین تر از پل فردوسی ، شرکت فنی مهندسی پاد ارسال می نمایند.مدت زمان انجام استعلام یک روز کاری است.

ثبت درخواست فرهنگیان

منتشرشده در فرم ها و محاسبه گرها
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:28

صفحه1از3

ثبت درخواست فرهنگیان

تکمیل بخش "نام" الزامی است.
تکمیل بخش "نام خانوادگی الزامی است.
انتخاب "سال تولد" الزامی است.
تکمیل "ماه تولد" الزامی است.
تکمیل "روز تولد" الزامی است.
تکمیل بخش "نام پدر" الزامی است.
تکمیل "کد ملی" الزامی است.
تکمیل "شماره شناسنامه" الزامی است.
تکمیل بخش "محل صدور" الزامی است.
تکمیل بخش "وضعیت شغلی" الزامی است.
تکمیل بخش "استان محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "شهر سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "تلفن ثابت الزامی است.مثال : 08733285749
تمکیل بخش "تلفن همراه" الزامی است.
ورودی نامعتبر
ورود بخش "آدرس محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "کد پستی محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره کارت حقوقی" (بدون خط فاصله -) الزامی است.
تکمیل بخش "تعداد اقساط" الزامی است.
تکمیل بخش "انتخاب کالا" الزامی است.
تکمیل بخش "نام کالا و مدل" الزامی است.
تکمیل بخش "کد پرسنلی خریدار" الزامی است.
تکمیل بخش " دریافت حقوق از بانک" الزامی است.
تکمیل بخش "نام ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "نام خانوادگی ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "کد ملی ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش " کد پرسنلی ضامن" الزامی است.
بارگزاری تصویر فیش حقوقی الزامی است.
بارگزاری حکم کارگزینی سال جاری الزامی است.
بارگزاری تصویر فیش حقوقی الزامی است.
بارگزاری حکم کارگزینی سال جاری الزامی است.
بارگزاری "تصویر فیش حقوقی ضامن" الزامی است.
بارگزاری "حکم کارگزینی سال جاری ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره حساب" الزامی است.
تکمیل بخش "مبلغ خالص آخرین حقوق دریافتی" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره تلفن ثابت ضامن" الزامی است. مثال : 08733285749
تکمیل بخش "شماره تلفن همراه ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "آدرس محل سکونت ضامن" الزامی است.
تکمیل "کد پستی ضامن" الزامی است.
بارگزاری کارت ملی الزامی است.
بارگزاری تصویر تراکنش 1100 ریالی الزامی است.
بارگزاری کارت ملی الزامی است.
بارگزاری تصویر تراکنش 1100 ریالی الزامی است.
بارگزاری "تصویر کارت ملی ضامن" الزامی است.
بارگزاری "تصویر تراکنش 1100 ریالی ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "مبلغ خرید" الزامی است.
انتخاب بخش "نوع ضمانت (کسورات)" الزامی است.
انتخاب بخش "دریافت حقوق ضامن از بانک" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره حساب ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "مبلغ خالص آخرین حقوق دریافتی ضامن" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره کارت ضامن" الزامی است.
بارگزاری تصویر کارت بانکی حقوقی الزامی است.
بارگزاری فرم وکالتنامه الزامی است.
بارگزاری تصویر کارت بانکی حقوقی الزامی است.
بارگزاری فرم وکالتنامه الزامی است.
بارگزاری "تصویر کارت بانکی حقوقی ضامن" الزامی است.
بارگزاری "فرم وکالتنامه ضامن" الزامی است.

محاسبه گر اقساط فرهنگیان

منتشرشده در فرم ها و محاسبه گرها
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:28

محاسبه گر اقساط فرهنگیان

واردکردن قیمت نقد الزامی است.
ورود تعداد اقساط الزامی است.
ورود مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.
ورودی نامعتبر

بعد از فشردن دکمه محاسبه ، جهت آغاز فرایند محاسبه چند لحظه صبر نمایید و از فشردن مجدد دکمه محاسبه خودداری نمایید.

لطفاً قبل از انجام عملیات محاسبه از بارگزاری کامل صفحه اطمینان حاصل نمایید.

در صورت عدم بارگزاری کامل صفحه عملیات محاسبه بدرستی انجام نخواهد شد.

صفحه1از3

ثبت درخواست (کارمندان دولت ، نیروهای مسلح)

تکمیل بخش "نام" الزامی است.
تکمیل بخش "نام خانوادگی الزامی است.
انتخاب "سال تولد" الزامی است.
تکمیل "ماه تولد" الزامی است.
تکمیل "روز تولد" الزامی است.
تکمیل بخش "نام پدر" الزامی است.
تکمیل "کد ملی" الزامی است.
تکمیل "شماره شناسنامه" الزامی است.
تکمیل بخش "محل صدور" الزامی است.
تکمیل بخش "وضعیت شغلی" الزامی است.
تکمیل بخش "استان محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "شهر سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "تلفن ثابت الزامی است.مثال : 08733285749
تمکیل بخش "تلفن همراه" الزامی است.
ورودی نامعتبر
ورود بخش "آدرس محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "کد پستی محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش :نوع خرید" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره کارت حکمت" الزامی است.
تکمیل بخش "شماره چک صیاد" الزامی است.
تکمیل بخش "تعداد اقساط" الزامی است.
تکمیل بخش "انتخاب کالا" الزامی است.
تکمیل بخش "نام کالا و مدل" الزامی است.
بارگزاری صفحات شناسنامه الزامی می باشد.
بارگزاری حکم کارگزینی (ممهور به مهر اداره) الزامی است.
بارگزاری پشت و رو کارت ملی الزامی است.
بارگزاری تصویر کارت پرسنلی یا حکمت کارت الزامی است.
بارگزاری فیش حقوقی الزامی است.
لطفاً تصویر فیش برق یا تلفن محل سکونت خود را بارگزاری نمایید.

محاسبه گر اقساط دولتی

منتشرشده در فرم ها و محاسبه گرها
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:28

محاسبه گر اقساط (چک کارمندی)

واردکردن قیمت نقد الزامی است.
ورود تعداد اقساط الزامی است.
ورود مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.
ورودی نامعتبر

بعد از فشردن دکمه محاسبه ، جهت آغاز فرایند محاسبه چند لحظه صبر نمایید و از فشردن مجدد دکمه محاسبه خودداری نمایید.

لطفاً قبل از انجام عملیات محاسبه از بارگزاری کامل صفحه اطمینان حاصل نمایید.

در صورت عدم بارگزاری کامل صفحه عملیات محاسبه بدرستی انجام نخواهد شد.

ثبت پروژه

منتشرشده در فرم ها و محاسبه گرها
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:28

ثبت پروژه

انتخاب نوع پروژه الزامی است.
ورود نام و نام خانوادگی الزامی است.
ورود شماره تلفن همراه الزامی است. مثال : 09199990042
ورود شماره تلفن ثابت الزامی است. مثال : 08733285749
ورودی نامعتبر
انتخاب پنل الزامی است
تعداد پنل بیرونی الزامی است.
انتخاب مدل نمایشگر الزامی است.
تعداد مانیتور داخلی الزامی است.
انتخاب قفل و ترانس الزامی است.
تعداد قفل و ترانس الزامی است.
ورود نام و نام خانوادگی الزامی است.
ورود شماره تلفن همراه الزامی است. مثال : 09199990042
ورود شماره تلفن ثابت الزامی است. مثال : 08733285749
ورودی نامعتبر
انتخاب نوع تکنولوژی الزامی است.
انتخاب مدل الزامی است.
انتخاب تعداد الزامی است.
انتخاب نوع تکنولوژی الزامی است.
انتخاب مدل الزامی است.
انتخاب تعداد الزامی است.
انتخاب مدل الزامی است.
انتخاب تعداد الزامی است.
انتخاب نوع تکنولوژی الزامی است.
انتخاب مدل الزامی است.
انتخاب تعداد الزامی است.
انتخاب DVR-NVR الزامی است.
تعداد DVR-NVR الزامی است.
انتخاب هارد دیسک الزامی است.
تعداد هارد دیسک الزامی است.
ورودی نامعتبر

دانلود

منتشرشده در مقالات و دانلودها
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:29

 • All
 • شبکه
 • مصوبات1397

استعلام حساب ها

منتشرشده در طرح های خرید اقساطی
دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:29

استعلام حساب

تکمیل بخش "نام و نام خانوادگی" الزامی است.
تکمیل بخش "کد ملی" الزامی است.
تکمیل بخش "نام و نام خانوادگی" الزامی است.
ورودی نامعتبر ، مثال : 08733285749
تکمیل بخش "تلفن همراه" الزامی است.
تکمیل بخش "نام و نام خانوادگی" الزامی است.
تکمیل بخش "آدرس محل سکونت" الزامی است.
تکمیل بخش "کد پستی" الزامی است.
لطفاً تعداد اقساط را انتخاب نمایید.
تکمیل بخش "پست الکترونیک" الزامی است.
لطفاً گزینه مناسب را انتخاب نمایید.
لطفاً گزینه مناسب را انتخاب نمایید.
بارگزاری تصویر چک الزامی است.
بارگزاری پرینت گردش حساب الزامی است.
بارگزاری شناسنامه الزامی است.
بارگزاری کارت ملی الزامی است.
بارگزاری تصویر چک الزامی است.
بارگزاری پرینت گردش حساب الزامی است.
بارگزاری فیش حقوقی الزامی است.
بارگزاری تصویر شناسنامه الزامی است.
بارگزاری کارت ملی الزامی است.
بارگزاری گواهی کسر از حقوق الزامی است.
بارگزاری فیش حقوقی الزامی است.
بارگزاری شناسنامه الزامی است.
بارگزاری کارت ملی الزامی است.

تکمیل بخش های ستاره دار {*} الزامی است.

پس از فشردن دکمه ثبت سفارش جهت دریافت کد رهگیری چند لحظه صبر کنید و از فشردن مجدد دکمه ثبت سفارش خودداری نمایید.

چنانچه پیامک های تبلیغاتی بر روی خط شما بسته باشد ، پیامک ارسالی را دریافت نخواهید کرد.

 

راهنمای باز کردن پیامک های تبلیغاتی : 

همراه اول : ارسال عدد 2 به شماره 8999 یا تماس با 9990 از خط همراه اول

ایرانسل : ارسال عدد 1 به شماره 5005 یا تماس با شماره 700 از خط ایرانسل

رایتل : تماس با شماره 200 از خط رایتل

محاسبه گر اقساط (چک آزاد)

انتخاب گروه الزامی است.
ورود قیمت نقد الزامی است.
انتخاب تعداد اقساط الزامی است.
ورود مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.
لطفاً در صورت تمایل مازاد پیش پرداخت را وارد نمایید.
ورود قیمت نقد الزامی است.
انتخاب تعداد اقساط الزامی است.
ورود مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.
لطفاً در صورت تمایل مازاد پیش پرداخت را وارد نمایید.
ورود قیمت نقد الزامی است.
انتخاب تعداد اقساط الزامی است.
ورود مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.
لطفاً در صورت تمایل مازاد پیش پرداخت را وارد نمایید.

بعد از فشردن دکمه محاسبه ، جهت آغاز فرایند محاسبه چند لحظه صبر نمایید و از فشردن مجدد دکمه محاسبه خودداری نمایید.

لطفاً قبل از انجام عملیات محاسبه از بارگزاری کامل صفحه اطمینان حاصل نمایید.

در صورت عدم بارگزاری کامل صفحه عملیات محاسبه بدرستی انجام نخواهد شد.

صفحه1 از4

تماس با پاد

سنندج ؛ بلوار کردستان ، پایین تر از پل فردوسی ، شرکت فنی مهندسی پاد     کد پستی : 6616718491  تلفن : 33285749 (87) 98+                    دورنگار : 33285773 (87) 98+

نظر کاربران

 • اسنایپر

  سال «جهش تولید» سال تلاش همگانی و مجموعه های دانش بنیان در رفع مشکلات اقتصادی ، تبدیل تحریم ها و تهدید ها به فرصت و تاثیرگذاری مثبت بر زندگی مردم. «ان‌شاء‌الله »
 • اسنایپر

  سال «رونق تولید» سال خنثی کردن تحریم های دشمنان و توسعه تولید ملی با تلاش همگانی
 • الکتروخطیبی

  سال «حمایت از کالاهای ایرانی » حمایت از تولید داخل یعنی کمک به صنعت کشور برای تولید کالای با کیفیت. پ.ن اسنایپر
 • اسنایپر

  سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت.از خدا خواهیم توفیق عمل. پ.ن الکتروخطیبی
 • الکترو خطیبی

  سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت.از خدا خواهیم توفیق عمل.
 • حمید عسگرپور

  سلام متاتگ رو تو بادی کد ریپلیس کردم اما باز هم کانفیگ نمی شه چرا ؟ ممکنه فایل های ای ان ای رو ساپورت نکنه ؟؟
 • سینا یوسفی

  شما کاربران عزیز میتوانید با عضویت در کانال تلگرام فنی مهندسی پاد از آخرین اخبار و مطالب با خبر شوید.
 • یاسر صداقت

  سال نو مبارک.فایل های آپدیت رو با پروگرامر انتقال دادم فعلاً راه افتاد اما تو فاصله های نزدیک ارور میزنه.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8