گزارش نظر

برای خرید چکی شرایط چطوری است ؟ منظورم از شرایط مدارک است

پاسخ :
بدون پیش پرداخت
اقساط 6 ، 12 ، 18 ، 24
سود ماهیانه : 2 درصد

مدارک مورد نیاز :
چک صیاد ، حکم کارگزینی ، فیش حقوقی ، کپی کارت ملی و شناسنامه

محاسبه گر اقساط خرید با چک (ویژه نیروهای مسلح)
https://paad.ir/index.php/support/check-karmandi

فرم ثبت درخواست خرید و بارگزاری مدارک
https://paad.ir/index.php/support/sabte-darkhast

پاسخ به پرسش های متداول :
https://paad.ir/index.php/paad-blog/item/15-hekmat-card