گزارش نظر

سلام
منظور از اعتبار خرید اقساطی چیه ؟
آیا به مانده اعتبار حساب بستگی داره یا به حقوق فرد ؟
-----------------------------------------
با سلام
اعتبار خرید اقساطی با توجه به میزان حقوق شخص توسط واحد مالی ارگان مربوطه تعریف می گردد.همچنین پس از بروز رسانی کارت حکمت خرید های اقساطی تسویه نشده دارنده کارت حکمت نیز از میزان اعتبار تعریف شده کسر می گردد.