گزارش نظر

سلام من رمز کارت حکمت رو فراموش کردم چیکار کنم
------------------------------------
سلام
با شماره پشتیبانی مندرج بر روی کارت حکمت تماس بگیرید یا به سرپرستی فروشگاه اتکا مراجعه نمایید.
موفق باشید