گزارش نظر

با سلام، در صورتی که اعتبار کارت صفر شود اما فیش حقوقی پاسخگوی پرداخت اقساط مجدد را داشته باشد امکان شارژ مجدد کارت وجود خواهد داشت یا خیر؟
-----------------------------------------
با سلام
بله ، با شماره پشتیبانی مندرج بر روی کارت حکمت یا ذیحسابی ارگان مربوطه و یا سرپرستی فروشگاه اتکا مراجعه نمایید در صورت دارا بودن شرایط حقوقی به میزان اعتبار اقساطی دارنده کارت افزوده خواهد شد.