گزارش نظر

سلام معصومی هستم نمایندگی برنداسنوا رادارم وباده بانک قرارداد فروش دارم که تسهیلات خریدکالا را همکاری میکنم میخواستم بدون بازپرداخت اقساط برای فروشگاه به چه صورت هست بابانک هایی که کارمیکنم کل مبلغ تسهیلاتو درجا واریز میکنند به چه صورته چون حجم کاربالاست مهمه راهنمایی کنید ممنون میشم یااگر شماره تماسی برای اطلاعات هست معرفی کنید

پاسخ :
با سلام ؛
مدت زمان تسویه حساب مبالغ کالاهای نمایندگی (تامین کننده) چقدر است؟

+حکمت کارت؛ عملکرد فروش ماهیانه (جمع مبالغ فروش هر ماه) در 55 روز بعد با کسر 7/5 درصد کارمزد لیزینگ و 2/5 درصد کارمزد انجام خدمات (ثبت و ارسال) نقداً پرداخت میگردد.(همکاری)

+اتماء فرهنگیان؛ عملکرد فروش ماهیانه (جمع مبالغ فروش هر ماه) در 55 روز بعد با کسر 7/5 درصد کارمزد لیزینگ و 2/5 درصد کارمزد انجام خدمات (ثبت و ارسال) نقداً پرداخت میگردد.(همکاری)

+کرامت کارت؛ حکمت کارت؛ عملکرد فروش ماهیانه (جمع مبالغ فروش هر ماه) در 55 روز بعد با کسر 7/5 درصد کارمزد لیزینگ و 2/5 درصد کارمزد انجام خدمات (ثبت و ارسال) نقداً پرداخت میگردد.(همکاری)

+طرح آزاد؛مبلغ هر فروش در روز بعد با کسر 6 درصد کارمزد لیزینگ و 3/5 درصد کارمزد انجام خدمات (استعلام ،ثبت و ارسال) نقداً پرداخت میگردد.(نمایندگی)

سنندج ؛ بلوار کردستان ، پایین تر از پل فردوسی ، شرکت فنی مهندسی پاد
کد پستی : 6616718491
تلفن : 33285749 (87) 98+
دورنگار : 33285773 (87) 98+